:: Index  ::  FAQ  :: About us :: Rotumääritelmä / Standard :: Historia :: Yhteystiedot / Contact  ::

Uutiset / News
Nartut / Girls
Urokset / Boys
Valiot / Champions
Tuonnit / Imports
Pentueet / Litters
Pentuja / Puppies
Terveystulokset / Healhtfacts
Luonnetestit yms. / Temperament tests
Kuvia / Pictures
In Memoriam
Linkit / Links
Updates

About us

Kasvatan amstaffeja kotikennelissäni Helsingissä, pennut syntyvät ja kasvavat perheeni keskuudessa, eli ne tottuvat alusta alkaen ääniin ja asioihin, joita perhe ja muut koirat tuottavat. Meillä ei ole erikseen kenneltiloja, joten minulle on itsestäänselvää käyttää jalostukseen ainoastaan sellaisia yksilöitä, jotka soveltuvat perhekoiriksi ilman ongelmia, tämä koskee myös käyttämiäni uroksia.

Pentujen kasvua ja kehitystä seurataan tarkasti, joten niiden persoonallisuudet tulevat esiin jo hyvin varhain, josta taas on apua pennun uuden kodin valinnassa. Haluan myös pysyä jatkuvasti ajan tasalla kasvattamieni koirien ominaisuuksista; luonne, terveys ja tietysti myös ulkonäkökin, ja siksi pidän niitä itselläni kotona, yleensä enemmän kuin yhden.. ;o)

Ensimmäinen amstaffini oli Dinah-Mite Thunder, joka syntyi 1991, "Myytä" en luonani saanut pitää kuin vajaat neljä vuotta, kunnes se menehtyi vakavaan sairauteen, mutta rakkaus rotuun säilyi ja kasvoi, joten ilman amstaffia en vuodesta 1991 ole elänyt hetkeäkään. Kennelnimen olen saanut vuonna 1999 ja samana vuonna syntyivät myös yhteistyönä Kiia Terhon kanssa Sticky Wicket's-kennelissä ensimmäiset pennut yhteiselle tuontinartullemme FIN ch. Zamoskvaretsi Grunjalle, isänä tällöin oli oma urokseni Dinah-Mite Vincent.

Ensimmäiset minibullini toin Suomeen vuonna 2015 Arctic Glow -kennelistä Venäjältä. Rotu on hurmannut koko perheeni täysin ja tarkoitus on saada ensimmäinen Diabolicstafs minipentue maailmaan vuonna 2017 kesällä.

Kasvattajana minulle on tärkeintä, että tiedän itse millainen "ihannekoirani" on ja että mielessäni on selvä linja mitä noudattamalla olisi mahdollista päästä hyviin tuloksiin. Terveys, luonne ja oikea tyyppi ovat tärkeimmät kriteerit, mutta järjestys ei välttämättä ole juuri edellämainittu, sillä kaikki ovat ikään kuin riippuvaisia toisistaan. Haluan kasvattaa mahdollisimman hyvän tyyppisiä ja tyypillisen luonteen omaavia pentuja mahdollisimman terveistä vanhemmista; parhaisiin mahdollisiin koteihin!

I breed amstaffs in a small homekennel in Helsinki, pups are born and raised within my family and are used from the beginning to voices and such caused by our familymembers. We don't have any kennelpremises, so it's obvious for me to use for breeding only individuals who manage and enjoy being a member of the family, that goes for studdogs, too.

The growth and developement of the litter is been carefully observed, therefore the different personalities of the puppies are immediately noticed which helps when choosing new homes for them. I also want to keep in close touch with my own breeding, their health, character and of course their looks, too, and that's why I have them living with me.. usually more than one ;o)

My first amstaff was Dinah-Mite Thunder, dob 1991, unfortunately he was seriously ill and then passed away at the age of 3,5 yrs. But this breed had already stolen my heart and since 1991 I haven't lived a moment without an amstaff. Year 2000 was first Diabolicstafs-litter born, but before that, year 1999 my co-owned bitch Fin ch. Zamoskvaretsi Grunja gave birth to a "co-operative" Sticky Wicket's-litter, sired by my male, Dinah-Mite Vincent.

I imported my first min.bullterriers in year 2015 from Arctic Glow -kennel, Russia. I totally fell in love with the breed, and hopefully the first Diabolicstafs min.bull litter will be born in summer 2017.

As a breeder I value most the fact, that I have a strong vision of an "dream-amstaff", and that I think I know how to get there, and that I realize that it takes time. Health, character and the correct type are the main criterias for me, but not necessarely in that mentioned order, cause you can't have one without the other! I wish to produce the best possible type of pups, with the best possible type of characters out of healthiest possible parents; to a best home there is!

::  Kennel Diabolicstafs  ::  Finland  ::  heidi.nousiainen@kolumbus.fi  ::

Tallenna

Tallenna